Porady prawne on-line


 W ramach usług online oferujemy m.in.: 
   
          · udzielanie porad prawnych,
          · sporządzanie pism procesowych,
          · opracowywanie opinii prawnych,
          · przygotowywanie lub opiniowanie projektów umów,
          · sporządzanie pism do organów administracji, ZUS-u, KRUS-u, ubezpieczycieli.

Udzielone porady prawne online zawierają wyczerpującą odpowiedź na zadanie pytanie prawne z przytoczeniem obowiązujących przepisów oraz w razie konieczności także aktualnego orzecznictwa.
Udzielając porady prawnej, przedstawiamy najkorzystniejsze dla Państwa sposoby rozwiązania danego problemu prawnego.

W celu uzyskania odpowiedzi na interesujące Państwa zagadnienia wystarczy wypełnić poniższy formularz:

               

                        Regulamin wkrótce...