Prawo handlowe

      
pomoc prawna przy zakładaniu i rejestrowaniu spółek prawa handlowego,
   ustanawianiu prokury, otwieraniu i likwidowaniu oddziałów, łączeniu,
   podziale, przekształceniach, przejmowaniu oraz likwidacji spółek,
sporządzanie projektów umów i ich zmian,
reprezentacja i doradztwo w zakresie bieżącej obsługi spółek,
uzyskiwanie zezwoleń, licencji, koncesji,
przygotowywanie dokumentacji i reprezentacja
   w ramach postępowań rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym.