Prawo cywilne


sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku,
ocena sytuacji majątkowej spadkodawcy pod kątem ustalenia istnienia
   i wysokości długów spadkowych,
udzielanie porad w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania
   spadkodawcy w szczególności co do sposobu ochrony spadkobierców
   przed nabyciem spadku z zadłużeniem i koniecznością spłacania
   długów spadkowych z własnych środków,
pomoc w skutecznym odrzuceniu spadku oraz zabezpieczeniu małoletnich
   dzieci przed odziedziczeniem zobowiązań spadkowych,
pomoc w uzyskaniu zachowku przez osoby pominięte w testamencie
   oraz w doprowadzeniu do unieważnienia testamentu,
sporządzanie pozwów, pism procesowych,
przygotowywanie pozwów o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu,
reprezentacja przed sądami,
doradztwo przy przeprowadzaniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia
   bądź odrzucenia spadku,
informacje jak poprawnie sporządzić testament, jakie są przesłanki
   i możliwości wydziedziczenia spadkobierców ustawowych.