Prawo spadkowe

    
sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku i o dział spadku, 
ocena sytuacji majątkowej spadkodawcy pod kątem ustalenia istnienia
   i wysokości długów spadkowych,
udzielanie porad prawnych w zakresie odpowiedzialności
   za zobowiązania spadkodawcy w szczególności co do sposobu ochrony
   spadkobierców przed nabyciem spadku z zadłużeniem
   i koniecznością spłacania długów spadkowych z własnych środków,
pomoc w skutecznym odrzuceniu spadku oraz zabezpieczeniu
   małoletnich dzieci przed odziedziczeniem zobowiązań spadkowych,
   a także w uzyskaniu zachowku przez osoby pominięte w testamencie
   oraz w doprowadzeniu do unieważnienia testamentu,
przygotowywanie pozwów o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu,
reprezentacja przed sądami,
doradztwo przy przeprowadzaniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia
   bądź odrzucenia spadku,
informacje jak poprawnie sporządzić testament, jakie są przesłanki
   i możliwości wydziedziczenia spadkobierców ustawowych.