Upadłość konsumencka

    
analiza sytuacji finansowo-prawnej
   i okoliczności powstania zadłużenia pod kątem ustalenia możliwości
   skorzystania z procedury ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 porady prawne w przedmiocie skutecznego doprowadzenia do oddłużenia,
sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
pomoc w przebrnięciu przez procedury w toku postępowania sądowego
   po ogłoszeniu upadłości,
udzielanie porad prawnych na temat możliwości i sposobów skorzystania
   z procedury oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej przez osoby,
   które prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą.